Historie knihovny v Českém Krumlově v datech

Poslední čtyři ředitelé knihovny, 2019Kolektiv pracovníků knihovny, 2019, foto: Museum Fotoatelier SeidelKolektiv pracovníků knihovny, 2019

6. 12. 1879 – Ustavující schůze české stolní společnosti KŘEN; její členové začali postupně budovat společnou sbírku českých knih a časopisů.

15. 5. 1881 – Založena Čtenářská beseda se spolkovou knihovnou; koncem devatenáctého století měla knihovna asi 200 čtenářů a cca 5000 výpůjček ročně.

1911 – Otevřena veřejná čítárna.

1921 – Statut veřejné knihovny se sídlem v budově dnešního hotelu Růže; rostoucí zájem o knihovnu.

1939 – 1945 – Knižní fond převezen do Veřejné městské knihovny Dr. Zátky v Českých Budějovicích; po válce vráceny asi dvě třetiny fondu.

1952 – Knihovna přestěhována do Panské ulice.

1959 – Okresní knihovna pověřena péčí o všechny ostatní knihovny v okrese.

1991 – Nové sídlo v budově bývalé Prelatury v Horní ulici.

1992 – Zahájena katalogizace knih na počítači.

1998 – Statut městské knihovny s regionální funkcí, dokončena automatizace provozu v Horní ul., umožněn přístup k internetu v nově vybudované studovně, ukončena činnost pobočky na sídlišti Vyšný, zřízena pobočka na sídlišti Mír a v Domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě.

1999 – Připomenutí prvopočátků knihovny – 120. výročí založení společnosti Křen – brožura Knihovny naše a našich přátel – zároveň oslava 10. výročí kontaktů s hornorakouskými knihovníky.

2001 – Internet na pobočkách Plešivec a Mír, automatizovaný výpůjční protokol na Plešivci.

2002 – Od 1. 1. 2002 platnost knihovního zákona č. 257/2001 Sb., pověření výkonem regionálních funkcí krajskou knihovnou, automatizovaný výpůjční protokol na pobočce Mír, umožněn přístup k internetu i dětem.

2004 – V červenci proběhl přechod ze systému LANius na Clavius.

2005 – Účast knihovny na Projektu internetizace knihoven, vylepšení podmínek pro uživatele internetu.

2007 – Začátek budování regionálního knihovnického systému pomocí programu Clavius REKS, k 31. 8. ukončen provoz pobočky v Domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě, od listopadu nová služba knihovny – půjčování zvukových knih handicapovaným uživatelům knihovny.

2008 – Od září knihovna spravuje a užívá prostor Městské galerie, probíhá 2. etapa připojování obecních knihoven do REKS.

2011 – Založen fond publikací s tematikou památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

2013 – 3. etapa připojování obecních knihoven do Clavius REKS (celkem 30 knihoven).

2014 – Zprovozněn nový webový katalog Carmen; zřízení profilu na sociální síti Facebook.

2015 – Od května zahájeno půjčování e-knih; proběhl úspěšný přechod z katalogizačního formátu UNIMARC na MARC21.

2016 – Dokončení připojení obecních knihoven do Clavius REKS (celkem 36 knihoven); zřízení profilu na sociální síti Twitter; zahájení pravidelných vzdělávacích akcí pro seniory a výrazné rozšíření nabízených kulturních a vzdělávacích akcí; zavedeno nové logo a s ním související vizuál knihovny.

2017 – Od března nabídka půjčování audioknih a stolních společenských her všem uživatelům; zřízení nového dětského koutku v oddělení pro děti a klidové odpočinkové zóny v oddělení pro dospělé; zahájena projektová příprava na celkovou rekonstrukci areálu Prelatury.

2018 – Od dubna knihovna převzala do správy celý areál Prelatury; díky tomu byla nově zřízena a vybavena učebna pro veřejné vzdělávací akce; od června bylo rozšířeno půjčování audioknih i na pobočky Mír a Plešivec.

2019 – V rámci akcí připomenuto 140. výročí vzniku knihovny; v únoru byla zahájena nová vzdělávací aktivita – Virtuální univerzita 3. věku; pro potřeby knihovny a jejích regionálních funkcí byl pořízen nový služební automobil; na autobusovém nádraží byla Rotary Clubem Český Krumlov zřízena a knihovnou provozována první knihobudka.

2020 – Do chodu knihovny od března výrazně zasáhla koronavirová pandemie – knihovna byla na jaře a na podzim uzavřena pro veřejnost; v dubnu byl zřízen YouTube kanál knihovny a po 10 letech proběhla celková revize knihovního fondu.

2021 – Pandemie pokračovala a knihovna byla až do 12. 4. pro veřejnost uzavřena. Pro možnost bezkontaktního vracení knih jsme v březnu pořídili knihobox a pro vracení časopisů a CD speciální schránku. V srpnu jsme do provozu uvedli již druhou českokrumlovskou knihobudku, tentokrát v Hradební ulici.

2022 – Spuštění nových webových stránek knihovny (16. 2.).

 

Kronika Klubu mladých čtenářů při českokrumlovské knihovně

Kronika Klubu mladých čtenářů

1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  2001-2016

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Městská knihovna v Českém Krumlově

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: