Oddělení regionálních služeb

Oddělení regionálních služeb se nachází v hlavní budově knihovny v Horní 155 v 1. patře

Poskytované služby:

 • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
 • Statistika knihovnických činností
 • Pravidelná setkání a jednání s představiteli samospráv měst a obcí
 • Vzdělávání knihovníků, semináře a porady; včetně individuálního proškolování práce s PC, internetem, s knihovními automatizovanými systémy CLAVIUS, CLAVIUS REKS, TRITIUS, databázemi, multimédii apod.
 • Akvizice a katalogizace; tvorba výměnných knihovních fondů a jejich zpřístupňování, jejich odpisy
 • Cirkulace a distribuce výměnných fondů; doprava, zejména převoz výměnných souborů
 • Vytváření a zpřístupnění regionálního fondu knihoven (souborný katalog regionu)
 • Informační servis z oboru pro knihovny regionu (rozborová a koncepční činnost)
 • Budování počítačových sítí v rámci regionu
 • Přímá odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů; provádění revizí u knihoven zapojených do CLAVIUS REKS (36 knihoven a 8 poboček)
 • Individuální odborná pomoc při psaní grantových projektů a následná odborná pomoc při zavádění a využívání informačních technologií
 • Poskytování regionálních informací
 • Odborná pomoc při zavádění nových typů služeb
 • Odborná pomoc při informačním vzdělávání uživatelů (IVU)
 • Pomoc při kulturně vzdělávacích pořadech knihoven regionu
 • Nákup odborných tiskovin, jejich využití v praxi
 • Redakce souborného katalogu regionu Českokrumlovska (autority, doplnění, oprava chyb atd.)
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Městská knihovna v Českém Krumlově

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: