Regionální služby

Regionální služby pro veřejné knihovny na území okresu Český Krumlov zajišťuje oddělení regionálních služeb Městské knihovny v Českém Krumlově.

Regionální funkce knihoven byly celostátně nastaveny tak, aby byla zajištěna dostupnost a rozvoj knihovnických a informačních služeb v souladu s koncepcí rozvoje knihoven, aby se vyrovnávaly rozdíly v úrovni poskytovaných veřejných knihovnických služeb ve městech a v obcích, aby se efektivně využívaly finanční prostředky.

V současné době je úkolem oddělení regionálních služeb poskytování informací a přímá pomoc knihovnám zapsaným do evidence Ministerstva kultury ČR z regionu Českokrumlovska.  Městská knihovna v Českém Krumlově je pověřena výkonem regionálních funkcí Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích. Provoz oddělení včetně nákupu nových knih pro výměnné soubory je financován z dotace Jihočeského kraje. Výměnné soubory knih, zvukových knih (CD) a společenských her jsou připravovány podle konkrétních požadavků knihovníků a půjčovány do jednotlivých knihoven. Kromě toho jsou vyřizovány také jednotlivé výpůjčky knih, nejčastěji doporučené četby. Každoročně jsou zpracovávány statistiky o činnosti těchto knihoven a poskytovány dalším institucím. Konzultace jsou poskytovány i zřizovatelům knihoven, příslušným městským a obecním úřadům, například informace o činnostech knihoven, informace o grantech nebo o komunitní práci knihovny (kulturní a vzdělávací akce), informace o vzdělávání knihovníků atp.

Počet knihoven na území okresu Český Krumlov zapsaných do evidence Ministerstva kultury:

  • Městská knihovna v Českém Krumlově s 2 pobočkami
  • 10 profesionálních knihoven s 5 pobočkami
  • 30 neprofesionálních knihoven s 3 pobočkami

Důležité dokumenty k regionálním službám:

Služby knihoven knihovnám

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (2019)

 

Kontakt na metodičku:

Ivana Troupová

Městská knihovna v Českém Krumlově

oddělení regionálních služeb

E-mail: troupova@knih-ck.cz 

Telefon: 723 097 645, 380 713 925

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Městská knihovna v Českém Krumlově

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: